Image of Johan Stenseth

Johan Stenseths nettside

Litt om meg

Jeg ble født i Oslo i 1970, var blant de første som fikk internett privat i Norge i 1993 og jobber for tiden i Kommunikasjonavdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS). Tidligere har jeg jobbet ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom på Aker universitetssykehus, Prontoweb AS, Bates Dialog og J. Stenseth AS Brannteknikk.

Hva jeg holder på med

Til daglig fungerer jeg som webredaktør, kommunikasjonsrådgiver og institusjonsfotograf. Det blir også en del prosjektarbeide, hvor jeg som oftest deltar med kommunikasjonsteknisk, men også IKT-relatert kompetanse. Administrerer sosiale medier; Facebook, Workplace, Twitter og LinkedIn. Leder redaktørkorpset, med deltagere fra klinikkene/avdelingene.

Her er en liste over de viktigste prosjektene jeg deltar/har deltatt i:

Delta

Jeg er hovedtillitsvalgt for Delta ved Lovisenberg. Delta er det største forbundet i YS og har i overkant av 70 000 medlemmer. Deltar i sykehuset samarbeidsutvalg (SU) og representerer Deltas medlemmer i lønnsforhandlinger.

Attester

Attester sendes på forspørsel (sjstenseth(at)gmail.com)