Johan Stenseths nettside

Image of Johan Stenseth

Litt om meg

Jeg ble født i Oslo i 1970, var blant de første som fikk internett privat i Norge i 1993. Jeg jobber for tiden i Kommunikasjonsavdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS). Tidligere har jeg jobbet ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom på Aker universitetssykehus HF, Prontoweb AS, Bates Dialog og J. Stenseth Brannteknikk AS. Har også levert konsulenttjenester på privat basis fra tid til annen.

Hva jeg holder på med

Lovisenberg diakonale sykehus AS

Til daglig fungerer jeg som webredaktør (for www.lds.no), kommunikasjonsrådgiver og institusjonsfotograf. Det blir også en del prosjektarbeid, hvor jeg som oftest deltar med kommunikasjonsteknisk, men også IKT-relatert kompetanse. Administrerer sosiale medier; Facebook, Workplace, Twitter og LinkedIn. Leder redaktørkorpset, med deltagere fra klinikkene/avdelingene.

Her er en liste over de viktigste prosjektene jeg deltar/har deltatt i:

Delta

Jeg er hovedtillitsvalgt for Delta ved Lovisenberg. Delta er det største forbundet i YS og har i overkant av 78 000 medlemmer. Deltar i sykehuset samarbeidsutvalg (SU) og representerer Deltas medlemmer i lønnsforhandlinger.

NK-LMS / Aker universitetssykehus HF

Ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom hadde jeg 50% stilling som webredaktør og 50% stilling som IKT-ansvarlig. Jeg var også programansvarlig for senterets videokonferansebaserte kompetanseprogram som gikk ut på å undervise helsepersonell i Norge i læring og mestring. Hadde også redaktøransvar for nettstedet www.mestring.no, og bladet Mestringsmagasinet, som hovedsakelig inneholdt artikler skrevet av fagfolk innen feltet.

Prontoweb AS

Dette var oppstartsfirma som leverte nettsider, trykksaker og annet materiell. Der fikk jeg nyttig erfaring med å utvikle og produsere for mange forskjellige kunder, men da bedriften ikke kunne tilby stabile forhold på sikt, valgte jeg å søke annet arbeid.

Bates Dialog

Var telemarketer, klarte å bli "månedens selger" av medlemskap i Norsk luftambulanse. Jeg ble ikke veldig lenge i Bates, men det var en verdifull erfaring.

J. Stenseth Brannteknikk AS

Da det kom krav om computerberegning av sprinkleranlegg i Norge, begynte jeg å jobbe sammen min far i hans konsulentfirma. Mine oppgaver var primært hydraulisk trykktapsberegning og teknisk tegning, men jeg deltok også på en del befaringer og kvalitetskontroller. Vi var tidlig ute med å innføre spesielt tilrettelagt programvare for trykktapsberegning, og samarbeidet med utvikler Alan Ashfield om å tilrettelegge hans britiske programvare for bruk i Norge og fikk denne godkjent av Norsk brannvernforening.

Andre jobber

Før 1987 jobbet jeg som selger og assistent på Supermat på Tåsen og som selger og bildefremkaller på Storo Foto, i varierende stillingsprosenter

Skole

I 1999-2001 tok jeg etterutdanning i Multimedia design og Animasjon og modellering ved Noroff instituttet.

Attester

Attester sendes på forespørsel (sjstenseth(at)gmail.com)

Testside 2
Testside 3 - Upload